Huskonstruktion av prefabricerade träelement är det mest avancerade och effektiva sättet att bygga på idag, med möjlighet att bygga såväl enkla som komplicerade specialdesignade hus och byggnader.

Huskonstruktion av prefabricerade träelement är det mest avancerade och effektiva sättet att bygga på idag, med möjlighet att bygga såväl enkla som komplicerade specialdesignade hus och byggnader. Alla husdelar kan delas in i olika element: väggar, plattor och tak. Elementens mått begränsas enbart av transportmöjligheter.

Det är kunden som väljer isoleringens tjocklek, typ och sort av material, men vi kan ge råd och rekommendera vad som ger ett hälsosamt klimat för huset och vad som uppfyller kraven i lokala normer och standarder.

Prefab Element
Prefab Element
Prefab Element

Contact Us

If in some case you can't rich us by phone, please use this on-line contact form.

Stay in touch

Be first and get our most recent news, offers and campaign